Members

Er. Alure Iresha Shivyogi

Er. Alure Iresha Shivyogi :
Qualification: B.E. Civil, M.I.E
Date of Birth: 19-08-1966
Contact: 9422653347
Email: isalure77@gmail.com
Blood Group: B+ve
Residence: 102 B/32, Bhavani Peth, Solapur-2

Er. Ambure Dattatraya Motilal

Er. Ambure Dattatraya Motilal :
Qualification: D.C.E., B’Arch.
Date of Birth: 18-07-1977
Contact: 9890957436
Email: dattaambure@gmail.com
Blood Group: O+ve
Residence: Sonali Consultant, Plot No. 11, Sanket,
Thobde Nagar, Vasant Vihar, Solapur

Er. Annaldas Ganesh R.

Er. Annaldas Ganesh R. :
Qualification: D.C.E., B.E. Civil
Date of Birth: 05-08-1973
Contact: 2726937, 9870426654
Email: ganeshannaldas5873@gmail.com
Blood Group: O+ve
Residence: 205/15, Telangi Pacha Peth, Solapur 5.

Er. Arakal Rahul Rajnikant

Er. Arakal Rahul Rajnikant :
Qualification: M.E. Structures
Date of Birth: 02-11-1986
Contact: 9370660248
Email: arakalrahul@gmail.com
Blood Group: B+ve
Residence: Arakal Nivas 30/22 Padmnagar New Pachha Peth, Solapur 413005

Er. Bagalkoti Jitendra V.

Er. Bagalkoti Jitendra V. :
Qualification: B.E. Civil, M.E Structures
Date of Birth: 06-08-1968
Contact: 9422065861
Email: jeetendra_bagalkoti@yahoo.com
Blood Group: B+ve
Residence: 186, Guruwar Peth, Solapur 2

Er. Battul Chandramohan D.

Er. Battul Chandramohan D. :
Qualification: D.C.E., B’Arch.
Date of Birth: 13-01-1975
Contact: 9423593213
Email: mohanbattul131@gmail.com
Blood Group: B+ve
Residence: 2072, H Block, Vidi Gharkul, Near Shinde High School, Solapur.

Er. Bayas Santoshkumar

Er. Bayas Santoshkumar :
Qualification: B.Tech (Civil)
Date of Birth: 24-04-1973
Contact: 9422463559, 9689003559
Email: baysant@yahoo.co.in
Blood Group: B+ve
Residence: 11, Methodist Church Shopping Center
Shivaji Nagar, Saat Rasta, Solapur.

Er. Bhansali Abhay

Er. Bhansali Abhay :
Qualification: B.E. Civil
Date of Birth: 22-07-1968
Contact: 9422066639
Email: bhansaliabhay68@gmail.com
Blood Group: B+ve
Residence: Sarvamangala Appt., 39/12, Railway Line, Solapur.

Er. Birajdar Baburao Shankar

Er. Birajdar Baburao Shankar :
Qualification: D.C.E.
Date of Birth: 23-12-1967
Contact: 9422457971, 9527090556
Email: baburaobiradarbs@yahoo.in
Blood Group: A+ve
Residence: 230 B, Vaishnavi Nagar, Bijapur Road, Solapur 4.

Er. Birajdar Suryakant S.

Er. Birajdar Suryakant S. :
Qualification: D.C.E.
Date of Birth: 01-07-1977
Contact: 9422001738
Email: birajdarsuryakant@gmail.com
Blood Group: B+ve
Residence: 4/2, Swami Vivekanand Nagar, Bijapur Road, Solapur 4.

Er. Chavdekar Mohan R.

Er. Chavdekar Mohan R. :
Qualification: B.E. Civil, M.I.E., C.E.
Date of Birth: 01-06-1967
Contact: 9822249335
Email: surya_construction@yahoo.com
Blood Group: O+ve
Residence: Flat No. 9, Raghvendra Residency, Kuchan Nagar, Solapur

Er. Chitari Gokul Narayanrao

Er. Chitari Gokul Narayanrao :
Qualification: B.E. Civil, (Env.)
Date of Birth: 19-09-1965
Contact: 9823112151
Email: envirosafe.consultants@gmail.com
Blood Group: O+ve
Residence: 3, Ganga Building, Amrut Nagar, Vijapur Road, Solapur

Er. Chitari Nagesh Babasaheb

Er. Chitari Nagesh Babasaheb :
Qualification: M.E. Structure
Date of Birth:
Contact: 9923196999
Email: chitari.nagesh@gmail.com
Blood Group:
Residence: 24, Ganga Building, Amrut Nagar, Bijapur Road, Solapur 4.

Er. Darak Omprakash Govindlal

Er. Darak Omprakash Govindlal :
Qualification: M.E. Civil (Structures), MIE, MISSE, FIV
Date of Birth: 20-11-1970
Contact: 9422458942
Email: omdarak@sify.com, omgdarak@gmail.com
Blood Group: A+ve
Residence: H.No. 191/5, Shraddha Snesh, Budhwar Peth,
Samrat Chowk, Solapur 2.

Er. Dhonsale Vaibhav M.

Er. Dhonsale Vaibhav M. :
Qualification: B.E. Civil, M.I.E., F.I.V.C.E.
Date of Birth: 07-09-1970
Contact: 9422066556
Email: vaibhavdhonsale@gmail.com
Blood Group: O+ve
Residence: A/1, Parijat Apartment, Hotgi Road, Solapur 3.

Er. Diddi Jagdish Devidas

Er. Diddi Jagdish Devidas :
Qualification: B.E. Civil, M.E. Structures
Date of Birth: 30-08-1980
Contact: 9890847448
Email: jagdishdiddi@gmail.com, structurch@yahoo.in
Blood Group: B+ve
Residence: 87, Raviwar Peth, Rajendra Chowk, Solapur 5.

Er. Dipali Rajiv Ramchandra

Er. Dipali Rajiv Ramchandra :
Qualification: B.E. Civil
Date of Birth: 04-06-1964
Contact: 9422065834, 9823152435
Email: srdipali@yahoo.com
Blood Group: O+ve
Residence: 1, Deepgiri Apt., Behind Syndicate Bank, Hotgi Road, Solapur

Er. Doshi Rohan

Er. Doshi Rohan :
Qualification: B.E. Civil
Date of Birth: 19-02-1980
Contact: 9890023773
Email: rohandoshi_2000@yahoo.com
Blood Group: B+ve
Residence: 10, Shrada Sangam Complex, Swami Vivekanand Nagar,
Above Natraj General Stores, Vijapur Road, Solapur.

Er. Dudhgundi Sunil

Er. Dudhgundi Sunil :
Qualification: B.Tech. (Civil), F.I.I.V.
Date of Birth: 20-12-1974
Contact: 9423065022
Email: suneel2002@gmail.com
Blood Group: O+ve
Residence: Sudatta Niwas, 29-B/1, Padma Nagar, Akkalkot Road, Solapur 6.

Er. Furde Sunil Uttamrao

Er. Furde Sunil Uttamrao :
Qualification: B.E. Civil
Date of Birth: 10-07-1967
Contact: 9822035145
Email: furdeconstructions@gmail.com
Blood Group: B+ve
Residence: Furde Complex, Near Jam Mill, Damani Nagar, Solapur 1.

Er. Gajjam Hanumanprasad P.

Er. Gajjam Hanumanprasad P. :
Qualification: D.C.E.
Date of Birth: 30-07-1974
Contact: 8007779430
Email: gajjamhpg@gmail.com
Blood Group: B+ve
Residence: 225, Raviwar Peth, Solapur 5.

Er. Ghanate D. J.

Er. Ghanate D. J. :
Qualification: AMIE, M.E. (Structure), C.E.
Date of Birth: 06-01-1970
Contact: 9850251526
Email: djghanate27@gmail.com
Blood Group: A+ve
Residence: 55 Netaji Nagar, Kanna Chowk, Solapur-413002

Er. Ghodke Dattatraya M.

Er. Ghodke Dattatraya M. :
Qualification: D.C.E.
Date of Birth: 22-02-1969
Contact: 9822436861
Email: datta.ghodke@rediffmail.com
Blood Group: O+ve
Residence: H11, Vidya Vihar Appt., Near Pankha Bawdi, Solapur 413001

Er. Gokak Sunil Vasant

Er. Gokak Sunil Vasant :
Qualification: B.E. Civil, AMIE, FIV
Date of Birth: 10-05-1968
Contact: 9422460212, 9096946876
Email: sunilgokak10@gmail.com
Blood Group: A+ve
Residence: Flat No. 12, Taj Residency, Antrolikar Nagar No.1,
Near Sarthak Super Market, Hotgi Road, solapur.

Er. Halkude Rajesh A.

Er. Halkude Rajesh A. :
Qualification: B.E. Civil, FIV
Date of Birth: 14-12-1968
Contact: 9422069435
Email: rajeshhalkude@yahoo.com
Blood Group: AB+ve
Residence: 18, Jaybhavani Housing Sciety, Near Antrolikar Nagar, Solapur 07

Er. Halkude Shashikant

Er. Halkude Shashikant :
Qualification: M.Tech., Ph.D.
Date of Birth: ---
Contact: 2341356
Email: halkude60@gmail.com
Blood Group: ---
Residence: P.No. 78, Vishal Nagar, Jule Solapur, Vijapur Road, Solapur.

Er. Halkude Suhas Shrikant

Er. Halkude Suhas Shrikant :
Qualification: B.E.Civil
Date of Birth: 05-04-1980
Contact: 0217-2729877, 0217-2326272
Email: suhas.halkude@gmail.com
Blood Group: A+
Residence: 42/9, Samrat Chowk, Budharwar Peth, Solapur-413002

Er. Haregaonkar Kashinath B.

Er. Haregaonkar Kashinath B. :
Qualification: D.C.E.
Date of Birth: 12-06-1967
Contact: 9420797540, 9175827766
Email: kharegaonkar@gmail.com
Blood Group: O+ve
Residence: 85A, Kashi-Kuni, Mantri Chandak Estate, Hotgi Road, Solapur.

Er. Hedgire Jayesh R.

Er. Hedgire Jayesh R. :
Qualification: B.E. Civil, M.E. Structure
Date of Birth: 08-02-1972
Contact: 9422459213
Email: j_hedgire@rediffmail.com
Blood Group: A+ve
Residence: 130, 131, Banshankari nagar, Dahitane Road, Shelgi, Solapur

Er. Hedgire Pravin R.

Er. Hedgire Pravin R. :
Qualification: B.E. Civil, M.E. (Bldg.Sci. Tech.)
Date of Birth: 22-06-1968
Contact: 9422463371
Email: p_hedgire@rediffmail.com
Blood Group: A+ve
Residence: 111, Guruwar Peth, Solapur.

Er. Hedgire Umesh R.

Er. Hedgire Umesh R. :
Qualification: B.E. Civil
Date of Birth: 03-10-1975
Contact: 9422644234
Email: u_hedgire@reidffmail.com
Blood Group: A+ve
Residence: 130, 131, Banshankari nagar, Dahitane Road, Shelgi, Solapur

Er. Hibare Anil Vishwanath

Er. Hibare Anil Vishwanath :
Qualification: D.C.E.
Date of Birth: 17-1-1963
Contact: 9422457846
Email: avhibare@gmail.com
Blood Group: O+ve
Residence: 117/86, Uma Nagari, Murarji Peth, Solapur.

Er. Homkar Sairaj Rajkumar

Er. Homkar Sairaj Rajkumar :
Qualification: D.C.E.
Date of Birth: 17-11-1982
Contact: 9890661699
Email: shairaj.homkar@gmail.com
Blood Group: AB+ve
Residence: 5, Budhawar Peth, Behind Homkar Medical, Balives, Solapur.

Er. Homkar Vaibhav Vasant

Er. Homkar Vaibhav Vasant :
Qualification: D.C.E., B.E. Civil
Date of Birth: 31-10-1972
Contact: 9422068364
Email: homkarvv@yahoo.com
Blood Group: B+ve
Residence: 3A, Sanmati Nagar, Nr. Bharti Vidyapith, Vijapur Road, Solapur.

Er. Inamdar Javeed

Er. Inamdar Javeed :
Qualification: D.C.E.
Date of Birth: 11-12-1969
Contact: 9970607890, 9175022990
Email: jminamdar78@gmail.co
Blood Group: ---
Residence: 69, Mantri Chandak Estate, Hotagi Road, Solapur

Er. Ingale Shrikant Raghunath

Er. Ingale Shrikant Raghunath :
Qualification: D.C.E.
Date of Birth: 20-07-1969
Contact: 9422067121
Email: ingaleshrikant2007@rediffmail.com
Blood Group: O+ve
Residence: 48 B, Donde Nagar, Jule Solapur 413 004

Er. Jadhav Bhagwan Manikrao

Er. Jadhav Bhagwan Manikrao :
Qualification: D.C.E. & A.M.I.I.A.
Date of Birth: 09-05-1965
Contact: 9422067196, 9373065453
Email: jadhavbhagwan33@gmail.com
Blood Group: A+ve
Residence: 100, Kalasangam Apartment, Modikhana, Solapur.

Er. Jadhav Rajesh Anand

Er. Jadhav Rajesh Anand :
Qualification: D.C.E.
Date of Birth: 15-05-1969
Contact: 9850037164
Email: rajeshjadhav15@gmail.com
Blood Group: B+ve
Residence: 125, South Kasba, Near Damani Complex, Solapur.

Er. Jhaveri Kalpesh Arvind

Er. Jhaveri Kalpesh Arvind :
Qualification: B.E. Civil
Date of Birth: 17-10-1973
Contact: 9422459155
Email: kapusoni@hotmail.com
Blood Group: B+ve
Residence: 4, Ashirwad Apartment, 140, Railway Lines, Solapur 1.

Er. Joshi Atul Vasant

Er. Joshi Atul Vasant :
Qualification: B.E. Civil, M.I.E. CAT CE, F.I.V
Date of Birth: 10-09-1968
Contact: 9823110936, 9404691430
Email: atul_v_joshisur@yahoo.co.in
Blood Group: O+ve
Residence: ‘Sindagi Complex’, F.No.B-9, Old Employment Chowk, Solapur 1.

Er. Joshi Pramod Vasant

Er. Joshi Pramod Vasant :
Qualification: B.E., M.Tech. Structures
Date of Birth: 20-07-1967
Contact: 9822072520
Email: spr_structon@rediffmail.com
Blood Group: AB+ve
Residence: 1 & 2, Tirtharup Apartment, 163/5, Railway Lines, Solapur.

Er. Joshi Vinayak Moreshwar

Er. Joshi Vinayak Moreshwar :
Qualification: B.E. Civil, M.I.E.
Date of Birth: 29-10-1967
Contact: 9422065681
Email: vinayak29@in.com
Blood Group: B+ve
Residence: Flat No.2, Keyur Appartment, 579, North Kasba, Solapur.

Er. Kadam Kiran Ramchandra

Er. Kadam Kiran Ramchandra :
Qualification: B.E. Civil, D.C.S., F.I.V., M.I.E., C.E.
Date of Birth: 28-09-1969
Contact: 9423065127, 7738362744
Email: k.square.consultant@gmail.com
Blood Group: A+ve
Residence: 'Shilpa', A-33, Indira Nagar, Bijapur Road, Solapur 413004.

Er. Khan A. Wahid M. Ishak

Er. Khan A. Wahid M. Ishak :
Qualification: D.C.E.
Date of Birth: 04-06-1970
Contact: 9764002496
Email: awahidk71@gmail.com
Blood Group: O+ve
Residence: Near Hotel Huma, Opp. Bank of India, Saat Rasta, Solapur.

Er. Kodam Madhuckar S.

Er. Kodam Madhuckar S. :
Qualification: B.E. Civil, MIE, FIV, CE
Date of Birth: 08-11-1961
Contact: 9422066542
Email: kodammadhuckar@gmail.com
Blood Group: O+ve
Residence: 21/42, Gurukrupa Complex, Opp. Govt.
Polytechnic, Akkalkot Road, Solapur.

Er. Kulkarni Vinay Gajanan

Er. Kulkarni Vinay Gajanan :
Qualification: D.C.E.
Date of Birth: 20-10-1974
Contact: 9960009901
Email: vinay.kulkarni@dhfl.com
Blood Group: B+ve
Residence: 305/A, Ekata Nagar, Behind Walchand College, Solapur.

Er. Kore Siddharam Shankar

Er. Kore Siddharam Shankar :
Qualification: D.C.E.
Date of Birth: 01-06-1971
Contact: 9850280450, 9765985599
Email: sskoreengg@gmail.com
Blood Group: A+ve
Residence: 24/47, Netaji Subhash Nagar, Vijapur Road, Solapur.

Er. Lokhande Shivshankar R.

Er. Lokhande Shivshankar R. :
Qualification: D.C.E.
Date of Birth: 24-07-1961
Contact: 9822098229
Email: shivshankarlokhande2000@gmail.com
Blood Group: B+ve
Residence: Pandharpur Rd., Opp.Court, Mohol, Solapur

Er. Lomate Manohar H.

Er. Lomate Manohar H. :
Qualification: D.C.E.
Date of Birth: 17-06-1969
Contact: 9850570792
Email: lomatemanohar@gmail.com
Blood Group: O+ve
Residence: Block No. 23/B, Old Rangraj Nagar, Behind Market Yard, Solapur.

Er. Mahindrakar Manoj Keshav

Er. Mahindrakar Manoj Keshav :
Qualification: D.C.E.
Date of Birth: 28-03-1974
Contact: 9422271953, 8421224314
Email: manojmahindrakar28@gmail.com
Blood Group: O+ve
Residence: 1802, Datta Nagar, In front of Walchand Institute, Solapur.

Er. Mehta Amol Motilal

Er. Mehta Amol Motilal :
Qualification: D.C.E., B.E. Civil, D.C.M.
Date of Birth: 01-03-1967
Contact: 9822436862
Email: erammehta@rediffmail.com
Blood Group: AB+ve
Residence: H/3, Vidyavihar Appt., Rly Lines, Near Pankha Bawadi, Solapur.

Er. Mehta Yatin Rajkumar

Er. Mehta Yatin Rajkumar :
Qualification: D.C.E.
Date of Birth: 11-06-1967
Contact: 9422066270
Email: yatinmehtar@gmail.com
Blood Group: O+ve
Residence: Flat No.6, Sneh Residency, Behind City Park
Hotel, Murarji Peth, Solapur.

Er. Mhetras Manoj Namdev

Er. Mhetras Manoj Namdev :
Qualification: D.C.E. D.B.M., M.A.C.C.E
Date of Birth: 29-11-1970
Contact: 9422651951, 7744061951
Email: mnmhetras@gmail.com
Blood Group: O+ve
Residence: Pl.No.66, Datta Nagar, Nr. Kumthekar Hospital, Jule Solapur - 4.

Er. Mhetras Namdev G.

Er. Mhetras Namdev G. :
Qualification: B.E. Civil, M.I.E, M.A.C.C.E, M.I.S.S.E
Date of Birth: ---
Contact: 9423337154, 7741037154
Email: ngmhetras@yahoo.co.in
Blood Group: O+ve
Residence: Pl. No. 66, Datta Nagar, Near Kumthekar
Hospital, Jule Solapur - 4.

Er. Moholkar Shriniwas P.

Er. Moholkar Shriniwas P. :
Qualification: B.E. Civil, M.E. Structure
Date of Birth: 10-03-1969
Contact: 9422644245
Email: spmoholkar2007@rediffmail.com
Blood Group: O+ve
Residence: A-142 Sindhu Vihar, behind Taklikar
Mangal Karyalaya, Vijapur Rd. Solapur.

Er. Mokashi Sandeep S.

Er. Mokashi Sandeep S. :
Qualification: B.E. Civil
Date of Birth: 17-04-1981
Contact: 9423591079
Email: sandeepmokashi@gmail.com
Blood Group: A+ve
Residence: 395, Shukrawar Peth, F.No.3, Panchaseel Apartment, Solapur.

Er. More Prashant C.

Er. More Prashant C. :
Qualification: B.E. Civil
Date of Birth: 14-10-1974
Contact: 9890187077, 7057575670
Email: gra.prashantmore@gmail.com
Blood Group: O+ve
Residence: H.No. 5, Forest, New Thiregaon, Railway Lines, Solapur 413001.

Er. Nadaf Iftekhar Mohiuddin

Er. Nadaf Iftekhar Mohiuddin :
Qualification: B.E. Civil
Date of Birth: 25-07-1967
Contact: 9823119786
Email: er.iftekharnadaf@gmail.com
Blood Group: O+ve
Residence: ‘Gulfam’, B.No.23/24, Bramhadev Nagar, Majrewadi,
Nr. Mantri Chandak Vihar, Hotgi Road, Solapur 413225

Er. Naikwadi Md.Salim M.

Er. Naikwadi Md.Salim M. :
Qualification: B.E. Civil, MIE, F.I.V.
Date of Birth: 01-06-1968
Contact: 9822668998, 8483908363
Email: salim_engineer@rediffmail.com
Blood Group: O+ve
Residence: P.No.3, Sahara Nagar 2, Hotgi Road, Solapur.

Er. Nanajkar V. B.

Er. Nanajkar V. B. :
Qualification: B.E. Civil
Date of Birth: 13-05-1969
Contact: 9422457059
Email: vnanajkar@yahoo.co.in
Blood Group: A+ve
Residence: P.No.13, Shri Ganesh Gruhanirman, Sahkari Mandal, Jule Solapur.

Er. Nimbargi Pravin Shrikant

Er. Nimbargi Pravin Shrikant :
Qualification: D.C.E.
Date of Birth: 30-12-1976
Contact: 9822668830
Email: pravinsnimbargi@gmail.com
Blood Group: AB+ve
Residence: 11/1D, West Mangalwar Peth, Rajkumar Building, Solapur.

Er. Padghe Pradip Lingappa

Er. Padghe Pradip Lingappa :
Qualification: D.C.E.
Date of Birth: 14-05-1969
Contact: 2652368 (R), 9325322565
Email: pradiplpadghe@yahoo.com
Blood Group: B+ve
Residence: ‘Laxmi Niwas’, Plot No. 33/3/111, New Pacha Peth,
Opp. Raghavendra Tower, Akashwani Rd., Solapur-6.

Er. Patil Ajay Shrishail

Er. Patil Ajay Shrishail :
Qualification: D.C.E.
Date of Birth: 03-10-1968
Contact: 9422645670
Email: ajayshripatil@gmail.com
Blood Group: B+ve
Residence: 69, Vishal Nagar, Jule Solapur, Bijapur Road, Solapur 413004

Er. Patil Anil Basawantrao

Er. Patil Anil Basawantrao :
Qualification: D.C.E.
Date of Birth: 24-03-1971
Contact: 9764788999
Email: anilpatil238@gmail.com
Blood Group: O+ve
Residence: S.B.I., Colony No.5, Rohini Hou. Society, B.No. 9,
Shelgi Road, Solapur.

Er. Patil Shamrao Ramrao

Er. Patil Shamrao Ramrao :
Qualification: D.C.E.
Date of Birth: 18-04-1966
Contact: 9373302530
Email: shampatil4647@gmail.com
Blood Group: B+ve
Residence: Manas P.No.214, Kalyan Nagar 2, Hotgi Road, Majrewadi, Solapur

Er. Phulpagar Prashant C.

Er. Phulpagar Prashant C. :
Qualification: D.C.E.
Date of Birth: 25-05-1969
Contact: 9423035567, 9422460520
Email: prashantcf@gmail.com
Blood Group: O+ve
Residence: 4/42, Vidyan Nagar Hsg Society, Soalpur

Er. Sarvade D.N.

Er. Sarvade D.N. :
Qualification: B.E., AMIE, M.E. Structures, CE,
Date of Birth: 27-12-1966
Contact: 9422458926
Email: devidas.sarvade@gmail.com
Blood Group: AB+ve
Residence: 148, Somwar Peth, Solapur.

Er. Shaikh Sadique

Er. Shaikh Sadique :
Qualification: D.C.E.
Date of Birth: 03-06-1970
Contact: 9370402290
Email: sadiqueshaikhmulticons@gmail.com
Blood Group: B+ve
Residence: 617, New Pachha Peth, Near Anjuman Falah Masjid, Solapur.

Er. Somani Pushkaraj Hiralal

Er. Somani Pushkaraj Hiralal :
Qualification: B.E. Civil
Date of Birth: 31-05-1980
Contact: 8830444577, 9822346793
Email: pushkarajsomani@gmail.com
Blood Group: O+ve
Residence: 15/3, Vardhaman Nagar, Bhawani Peth, Solapur.

Er. Takalikar Shashikant

Er. Takalikar Shashikant :
Qualification: B.E. Civil
Date of Birth: 12-07-1978
Contact: 9850460878, 9175810171
Email: takalikar_shashi@rediffmail.com
Blood Group: O+ve
Residence: Plot No. 16/17, Govind Vihar, Jule Solapur.

Er. Tellur Anil

Er. Tellur Anil :
Qualification: D.C.E.
Date of Birth: 24-04-1974
Contact: 9422066036
Email: aniltellur@gmail.com
Blood Group: O+ve
Residence: 31, Birajdar Complex, Saat Rasta, Solapur

Er. Toravi Prakash Sharnappa

Er. Toravi Prakash Sharnappa :
Qualification: B.E. Civil, AMIE, CE,
Date of Birth: 17-08-1970
Contact: 9822347073
Email: tprakash09@rediffmail.com
Blood Group: B+ve
Residence: B.No.20, Chaitanya Nagar, New Bharati Vidyapeeth,
Bijapur Road, Solapur 4.

Er. Upase Jawahar Prabhuraj

Er. Upase Jawahar Prabhuraj :
Qualification: B.E. Civil
Date of Birth: 16-11-1971
Contact: 9422458940
Email: jawaharupase1971@gmail.com
Blood Group: B+ve
Residence: 56, Virshaiva Nagar, Bijapur Road, Solapur 413 004

Er. Vakil Sanjay Pandurang

Er. Vakil Sanjay Pandurang :
Qualification: D.C.E.
Date of Birth: 09-07-1967
Contact: 9422380975, 9766569890
Email: sanjiv_vakil@rediffmail.com
Blood Group: B+ve
Residence: 21, Madhuban Hsg. Society, Limayewadi, Solapur 413001

Er. Yemul Ramkrishna B.

Er. Yemul Ramkrishna B. :
Qualification: B.E. Civil
Date of Birth: 15-08-1975
Contact: 9822011226
Email: ramkrishnayemul@gmail.com
Blood Group: A+ve
Residence: 32/360, New Pachha Peth, WIT College Road, Solapur-06