Executive Committee

Er. Mehta Amol Motilal

Er. Mehta Amol Motilal :
Qualification: D.C.E., B.E. Civil, D.C.M.
Date of Birth: 01-03-1967
Contact: 9822436862
Email: erammehta@rediffmail.com
Blood Group: AB+ve
Residence: H/3, Vidyavihar Appt., Rly Lines, Near Pankha Bawadi, Solapur.

Er. Moholkar Shriniwas P.

Er. Moholkar Shriniwas P. :
Qualification: B.E. Civil, M.E. Structure
Date of Birth: 10-03-1969
Contact: 9422644245
Email: spmoholkar2007@rediffmail.com
Blood Group: O+ve
Residence: A-142 Sindhu Vihar, behind Taklikar Mangal Karyalaya, Vijapur Rd. Solapur.

Er. Hedgire Pravin R.

Er. Hedgire Pravin R. :
Qualification: B.E. Civil, M.E. (Bldg.Sci. Tech.)
Date of Birth: 22-06-1968
Contact: 9422463371
Email: p_hedgire@rediffmail.com
Blood Group: A+ve
Residence: 111, Guruwar Peth, Solapur.

Er. Jadhav Bhagwan Manikrao

Er. Jadhav Bhagwan Manikrao :
Qualification: D.C.E. & A.M.I.I.A.
Date of Birth: 09-05-1965
Contact: 9422067196, 9373065453
Email: jadhavbhagwan33@gmail.com
Blood Group: A+ve
Residence: 100, Kalasangam Apartment, Modikhana, Solapur.

Er. Kore Siddharam Shankar

Er. Kore Siddharam Shankar :
Qualification: D.C.E.
Date of Birth: 01-06-1971
Contact: 9850280450, 9765985599
Email: sskoreengg@gmail.com
Blood Group: A+ve
Residence: 24/47, Netaji Subhash Nagar, Vijapur Road, Solapur.

Er. Vakil Sanjay Pandurang

Er. Vakil Sanjay Pandurang :
Qualification: D.C.E.
Date of Birth: 09-07-1967
Contact: 9422380975, 9766569890
Email: sanjiv_vakil@rediffmail.com
Blood Group: B+ve
Residence: 21, Madhuban Hsg. Society, Limayewadi, Solapur 413001.

Er. Gajjam Hanumanprasad P.

Er. Gajjam Hanumanprasad P. :
Qualification: D.C.E.
Date of Birth: 30-07-1974
Contact: 8007779430
Email: gajjamhpg@gmail.com
Blood Group: B+ve
Residence: 225, Raviwar Peth, Solapur 5.

Er. Mahindrakar Manoj Keshav

Er. Mahindrakar Manoj Keshav :
Qualification: D.C.E.
Date of Birth: 28-03-1974
Contact: 9422271953, 8421224314
Email: manojmahindrakar28@gmail.com
Blood Group: O+ve
Residence: 1802, Datta Nagar, In front of Walchand Institute, Solapur.